Satura rādītājs

Latvijas Pasts

Latvijas Pasts

Satura rādītājs

Latvijas Pasts Servisu skaidrojumi

Latvijas pasts pasta paka

Ierakstīti pasta pakas sūtījumi

Šis Latvijas Pasts serviss nodrošina paku sūtījumus Latvijā, Baltijā, kā arī 30+ citās pasaules valstīs. Šis serviss primāri paredzēts nedaudz vērtīgākiem sūtījumiem virs 2kg, jo sūtījumam iespējams izsekot, kā arī sūtījuma izsniegšana tiek nodrošināta pamatojoties uz saņēmēja identifikāciju. Papildus šajā servisā ir iekļauta arī kompensācija par sūtījuma nozaudēšanu vai bojājumiem.

Servisa funkcijas

 • Sūtījumu kurjerpastam var nodot izsaucot kurjeru platformas sadaļā Pickups (ietilpst Swotzy platformas norādītājās cenās).
 • Swotzy platformā norādītajās cenās iekļautas arī visas mainīgas piemaksas (degvielas, sezonālās, darba, enerģijas u.c. piemaksas).
 • Sūtījumi tiek nogādāti Baltijas reģionā ar sauszemes transportu, Eiropā un pasaulē ar Avio transportu.
 • Pakas satura bojājuma vai iztrūkuma gadījumos tiek izmaksāta kompensācija (Ja ir satura saraksts, kompensācija tiek izmaksāta faktiskās preces vērtībā ar maksimālo summu līdz  42,69 euro. Ja satura saraksta nav, vai kāds priekšmets sarakstā nav minēts, kompensācija tiek aprēķināta proporcionāli pakas svara samazinājumam vērtībā līdz 42,69 euro).

 

Sūtījuma saņēmējam

 

Pakas parametri

Minimālais izmērs: 9 x 14 cm | Maksimālais izmērs: 120 x 60 x 60 cm (garums × platums × augstums).

Neviens no pakas izmēriem nedrīkst pārsniegt 120 cm, garuma un lielākā apkārtmēra summa nedrīkst pārsniegt 210 cm.

 

Apkārtmēra mērīšanas formula:

Apkārtmērs = Pakas platums (cm) x2 + Pakas augstums (cm) x2

 

Viena sūtījuma maksimālais svars ir 30 kg (vienai pakai)

 

Piegādes ātrums

Latvijā: nākamajā darba dienā | Lietuvā un Igaunijā: vidēji 1-2 darba dienu laikā | Citviet pasaulē: 2-17 darba dienu laikā (atķirīgi piegādes laiki katrai konkrētai piegādes valstij).

Servisa ierobežojumi

 • Netiek nodrošināta sūtījumu piegāde no durvīm līdz durvīm. Izvēloties šo servisu, jārēķinās, ka sūtījums saņēmējam tiks nogādāts līdz tuvējai pasta nodaļai.
 • Nav paredzēts dokumentu, iespieddarbu un rakstveida paziņojumu nosūtišanai. Šādiem sūtījumiem piemērotāks būtu kāds no sīkpaku sūtījumu servisiem.
 • Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus nedrīkst ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas (vairāk informācijas: Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmata).
 • Netiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma dokuments.
 • Par sūtījuma atgriešanu tiek piestādīts papildus rēķins, kas atmaksājums pakas saņemšanas brīdī.
 • Norādītais piegādes laiks ir orientējošs un netiek garantēts.
Registered small parcel

Ierakstīti sīkpakas sūtījumi

Šīs serviss paredzēts neliela izmēra sūtījumiem (līdz 2 kg). Atķirībā no Vienkārša sīkpakas sūtījuma, šim pakalpojuma tiek nodrošināts, ka sūtījums tiks izsniegts saņēmējam tikai pamatojoties uz saņēmēja identifikāciju. Papildus, šim servisam tiek nodorišināta arī kompensācija pakas bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā.

Pakalpojuma funkcijas

 • Pakalpojums paredzēts dažādu sīku, neplīstošus priekšmetu nosūtīšanai līdz 2 kg.
 • Sūtījumu Latvijas Pasts var nodot izsaucot kurjeru (ietilpst Swotzy platformas norādītājās cenās).
 • Swotzy platformā norādītajās cenās iekļautas arī visas mainīgas piemaksas (degvielas, sezonālās, darba, enerģijas u.c. piemaksas).
 • Sūtījumi tiek nogādāti Baltijas reģionā ar sauszemes transportu, Eiropā un pasaulē ar Avio transportu.
 • Sūtījumi tiek izsniegti saņēmējam, pamatojoties uz saņēmēja identifikāciju.
 • Sīkpakas satura bojājuma vai iztrūkuma gadījumos tiek izmaksāta kompensācija (neatkarīgi no satura un svara atlīdzībuas apmērs ir 28,46 euro)
 • Tiek atlīdzinātas arī sūtījuma izmaksas.
 • Nav noteikts garantētais piegādes veids (sūtījums var tikt piegādāts gan ar kurjeru, gan uz tuvējo piegādes punktu, t.i. lokālo pasta nodaļu).
 • Par sūtījuma atgriešanu tiek piestādīts papildus rēķins, kas atmaksājums pakas saņemšanas brīdī.

Pakas paramteri

Minimālais izmērs: 9 x 14 cm | Maksimālais izmērs: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, garākā mala – līdz 60 cm
Sūtījumam ruļļu formā garuma un divkārša diametra summa līdz 17 cm, garākā mala – līdz 10 cm. Garuma un divkārša diametra summa – līdz 104 cm, garākā mala – līdz 90 cm.

Viena sūtījuma maksimālais svars līdz 2 kg.

Piegādes ātrums

Latvijā: nākamajā darba dienā | Lietuvā un Igaunijā: vidēji 1-2 darba dienu laikā | Citviet pasaulē: 2-17 darba dienu laikā (atķirīgi piegādes laiki katrai konkrētai piegādes valstij).

 

Servisa ierobežojumi

 • Norādītais piegādes laiks nav garantēts.
 • Nav iespējams saņemt piegādes apstiprinājuma dokumentu.
 • Sūtījuma maršrutam nav iespējams izsekot.
 • Nav iespējams nosūtīt bīstamas preces.
 • Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus nedrīkst ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas (vairāk informācijas: Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmata).
Tracked small parcel

Izsekojami sīkpakas sūtījumi

Šis serviss nodrošina, ka sūtījumam ir iespējams izsekot (atškirībā no vienkārša un reģistrēta sīkapaku sūtījumiem), taču jāņem arī vērā, ka sūtījumu nodot saņēmējam bez saņēmēja identifikācijas, piemēram, ievietojot sīkpaku norādītās adreses pastkastītē. Šajā pakalpojumā nav iekļauta kompensācija sūtījuma bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā, tādēļ neiesākām nosūtīt dārgus, vērtīgus priekšmetus.

Servisa funkcijas

 • Pakalpojums paredzēts dažādu sīku, neplīstošus priekšmetu nosūtīšanai līdz 2 kg.
 • Sūtījumu Latvijas Pasts var nodot izsaucot kurjeru (ietilpst Swotzy platformas norādītājās cenās).
 • Swotzy platformā norādītajās cenās iekļautas arī visas mainīgas piemaksas (degvielas, sezonālās, darba, enerģijas u.c. piemaksas).
 • Sūtījumi tiek nogādāti Baltijas reģionā ar sauszemes transportu, Eiropā un pasaulē ar Avio transportu.
 • Nav noteikts garantētais piegādes veids (sūtījums var tikt piegādāts gan ar kurjeru, gan uz tuvējo piegādes punktu, t.i. lokālo pasta nodaļu).
 • Par sūtījuma atgriešanu tiek piestādīts papildus rēķins, kas atmaksājums pakas saņemšanas brīdī.
 • Pakas saņēmējam ir iespēja izsekot sūtījumam kurjerpasta norādītajās valstīs, ievadot sūtījuma numuru kurjerpasta izsekošanas rīkā.

Pakas parametri

 

Minimālais izmērs: 9 x 14 cm | Maksimālais izmērs: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, garākā mala – līdz 60 cm
Sūtījumam ruļļu formā garuma un divkārša diametra summa līdz 17 cm, garākā mala – līdz 10 cm. Garuma un divkārša diametra summa – līdz 104 cm, garākā mala – līdz 90 cm.

Viena sūtījuma maksimālais svars līdz 2 kg.

 

Piegādes ātrums

Latvijā: nākamajā darba dienā | Lietuvā un Igaunijā: vidēji 1-2 darba dienu laikā | Citviet pasaulē: 2-17 darba dienu laikā (atķirīgi piegādes laiki katrai konkrētai piegādes valstij).

Servisa ierobežojumi

 • Sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā kompensācija netiek izmaksāta.
 • Sūtījumi tiek izsniegti, nepieprasot no saņēmēja piegādes apliecinājumu.
 • Netiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma dokuments.
 • Norādītais piegādes laiks nav garantēts.
 • Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus nedrīkst ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas (vairāk informācijas: Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmata).
Ordinary Small Parcel Latvijas pasts

Sīkpakas sūtījumi [Nereģistrēti un neizsekojami]

Šis ir lētākais no visiem kurjerpasta servisiem, kura piegāde ir vienlīdzīga visvienkāršākajai vēstuļu korespondencei. Sūtījums tiek ievietots pasta kastītē,  tam nav iespējams izsekot, kā arī netiek nodrošināta kompensācija nozaudēšanas vai bojājumu gadījumos. Šo servisu iesakām izmantot tikai maziem un lētiem sūtījumiem.

Pakalpojuma funkcijas

 • Pakalpojums paredzēts dažādu sīku, neplīstošus priekšmetu nosūtīšanai līdz 2 kg.
 • Sūtījumu Latvijas Pasts var nodot izsaucot kurjeru (ietilpst Swotzy platformas norādītājās cenās).
 • Swotzy platformā norādītajās cenās iekļautas arī visas mainīgas piemaksas (degvielas, sezonālās, darba, enerģijas u.c. piemaksas).
 • Sūtījumi tiek nogādāti Baltijas reģionā ar sauszemes transportu, Eiropā un pasaulē ar Avio transportu.
 • Nav noteikts garantētais piegādes veids (sūtījums var piegādāts gan ar kurjeru, gan ievietojot sūtījumu pastkastītē, gan tuvējā piegādes punktā).
 • Par sūtījuma atgriešanu tiek piestādīts papildus rēķins, kas atmaksājums pakas saņemšanas brīdī.

Sīkpakas parametri

Minimālais izmērs: 9 x 14 cm | Maksimālais izmērs: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, garākā mala – līdz 60 cm
Sūtījumam ruļļu formā garuma un divkārša diametra summa līdz 17 cm, garākā mala – līdz 10 cm. Garuma un divkārša diametra summa – līdz 104 cm, garākā mala – līdz 90 cm.

Viena sūtījuma maksimālais svars līdz 2 kg.

 

Piegādes ātrums

Latvijā: nākamajā darba dienā | Lietuvā un Igaunijā: vidēji 1-2 darba dienu laikā | Citviet pasaulē: 2-17 darba dienu laikā (atķirīgi piegādes laiki katrai konkrētai piegādes valstij).

Servisa ierobežojumi

 • Sūtījumam nav iespējams izsekot.
 • Sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā kompensācija netiek izmaksāta.
 • Sūtījumi tiek izsniegti, nepieprasot no saņēmēja piegādes apliecinājumu.
 • Netiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma dokuments.
 • Norādītais piegādes laiks nav garantēts.
 • Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus nedrīkst ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas (vairāk informācijas: Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmata).
Latvijas Pasts Parcel Locker

Latvijas Pasts sūtījumi uz paku skapjiem

Noformējot sūtījumu Swotzy platformā, ievadot saņēmēja informāciju, izvēlies opciju ”Uz paku skapi”. Tev tiks piedāvāts pilns saraksts ar Latvijas Pasts paku skapjiem.

Izvēlies klienta norādīto paku skapi, vai piemeklē tuvāko paku skapi pēc klienta norādītās saņešanas adreses.

Servisa funkcijas

 • Sūtījumu kurjerpastam var nodot izsaucot kurjeru platformas sadaļā Pickups (ietilpst Swotzy platformas norādītājās cenās).
 • Swotzy platformā norādītajās cenās iekļautas arī visas mainīgas piemaksas (degvielas, sezonālās, darba, enerģijas u.c. piemaksas).
 • Noformējot sūtījumu Swotzy platformā, iespējams izvēlēties klienta norādīto vai mājas adresei tuvāko paku skapi.

 

Sūtījuma saņēmējam

 • Sūtījuma saņemšanai kurjerpasts pakas saņēmējam nosūtīs īsziņā/e-pastā unikālu paku skapja atvēršanas kodu, kā arī sūtījuma saņemšanas nosacījumus un glabāšanas ilgumu.
 • Sūtījumu no paku skapī klienti var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī.
 • Pakas saņēmējam tiek sūtīts atgādinājums par termiņa beigu tuvošanos.
 • Ja septiņu dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tad tas tiek nosūtīts atpakaļ nosūtītājam.
 • Pakas saņēmējam ir iespēja izsekot sūtījumam, ievadot sūtījuma numuru kurjerpasta izsekošanas rīkā.

Pakas parametri

Maksimālie pieļaujamie izmēri sūtījumiem uz paku skapi: 38 x 38 x 58 cm (garums × platums × augstums).

Ja Tava paciņa pārsniedz šos sūtījuma izmērus, izvēlies piegādes servisu – Pasta paka (Parcel).

 

Viena sūtījuma maksimālais svars ir 31.5 kg.

Piegādes ātrums

Sūtījumu savākšana tiek veikta līdz 2 reizēm dienā, ieskaitot sestdienas. Piegāde tiek nodrošināta nākamajā darba dienā.

Servisa ierobežojumi

 • Paku skapī nedrīkst ievietot sūtījumu, ja tas paku skapja nodalījumā ietilpst ar grūtībām, kā arī ja sūtījuma izmērs ir tieši tik liels, cik maksimāli pieļaujamie lielumi.
 • Sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā kompensācija netiek izmaksāta.
 • Norādītais piegādes laiks ir orientējošs un netiek garantēts.

Kurjera izsaukuma pieteikšanas laiki

Kurjera izsaukuma pieteikšana

Swotzy platformas Pickups sadaļā var pieteikt kurjera izsaukumu jebkuram noformētajam sūtījumam. Pilnīgi visiem kurjerpastu servisiem platformā norādītajā cenā ietilpst arī kurjera izsaukums.

Latvijas Pasts kurjeru vari pieteikt izsaukumam uz Tavu norādīto adresi tajā pašā dienā:

 • Rīgā: līdz plkst 12:00
 • Citviet Latvijā: uz to pašu dienu kurjeru izsaukt nav iespējams, uz nākamo dienu iespējams izsaukt līdz plkst 15:00.